KARMARKHAVE 27,8 ha

Frodig og afvekslede skovejendom med god jagt og stor herlighedsværdi.

Skoven er lokaliseret på sydsiden af Nørreådalen mellem Bjerringbro og Randers, som en del af et større skovområde.
Område er uforstyrret med minimalt publikum.

Karmarkhave er drevet med fokus på natur- og herlighedsværdier, hvilket giver et rigt dyreliv; herunder både kronvildt og dåvildt og med kort afstand til det nye vådområde ved Skjern Hovedgaard, der allerede nu har givet et øget fugleliv.

Der er både løv- og nåletræsbevoksninger. Store dele af skoven består af blandingsbevoksninger med flere forskellige træarter i alle aldre. Der er alt fra nyplantede træer til træer på mere end 100 år, såvel løv- som nåletræer.
Hertil kommer flere lysninger, samt en mindre sø og et vandløb, der løber gennem skoven.

Dele af skoven er meget kuperet, hvilket giver nogle helt særlige oplevelser. Andre områder er mere flade, herunder en mindre nytilplantning på tidligere markjord, hvor der også er anlagt lysåbne områder med græs.
Mod nord er der et mindre beskyttet moseområde, og i den centrale del er der et beskyttet overdrev, som er omkranset af et gammelt enebærkrat.

Der er let tilgængelig fra asfaltvej, og i selve skoven er der anlagt et sporsystemet, der gør det nemt at komme rundt på eksempelvis en ATV, til fods og delvist også i bil. Sporene er anlagt med henblik på at give nogle gode udsigter, indkig og oplevelser af skovens store diversitet og giver en god sammenhæng.

Karmarkhave er en helt særlig skovejendom, som skal opleves.

Karmarkhave er en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt.
Ejendommen kan derfor frit erhverves af både privatpersoner og af selskaber.

Areal: 27,82ha frijord (heraf 21,5ha med fredskovspligt)

Pris: 4.000.000kr